Офіційні документи (перелік)

1. Статут закладу освіти
2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
3. Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти
4. Структура та органи управління закладу освіти
5. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
6. Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти
7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
8. Мова (мови) освітнього процесу
9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
12. Результати моніторингу якості освіти
13. Річний звіт про діяльність закладу освіти
14. Правила прийому до закладу освіти
15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
16. Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
17. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
18. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
19. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
20. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
21. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
22. Кошторис
23. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
24. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
25. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства