Запобігання і протидія корупції

Поняття корупції

КОРУПЦІЯ – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 ЗУ, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 ЗУ, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, яку обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті З ЗУ, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

В чому проявляються корупційні діяння?

 • Зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень та інші посадові злочини, що вчинюються для задоволення корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб.
 • Розкрадання державного, комунального або приватного майна шляхом зловживання службовим становищем.
 • Незаконне одержання матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг.
 • Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (хабарництво).
 • Сприяння з використанням посадового становища фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг.
 • Неправомірне втручання з використанням посадового становища у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень чи домагання прийняття неправомірного рішення.
 • Використання інформації, одержаної під час виконання посадових обов’язків, у корисливих чи інших особистих інтересах, необгрунтована відмова у наданні відповідної інформації, несвоєчасне її надання, надання недостовірної чи неповної службової інформації.
 • Надання необгрунтованих переваг фізичним або юридичним особам шляхом підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи управлінських рішень.
 • Протегування з корисливих або інших особистих інтересів у призначенні на посаду особи, яка за діловими і професійними якостями не має переваг перед іншими кандидатами.
 • Набуття у власність грошових коштів або іншого майна, у розмірі (вартістю), що не перевищує одну тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян, законність підстав яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-який іншій особи (незаконне збагачення).

До яких категорій працівників національної поліції україни застосовується антикорупційне законодавство?

Суб’єкти, на яких поширюється дія ЗУ «Про запобігання корупції»:

Особи, уповноважені на виконання функцій держави:

 • Молодший, середній та вищий склад Національної поліції України (поліцейські) крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання.
 • Державні службовці.

Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави:

 • Посадові особи юридичних осіб публічного права (до них відносяться посадовці державних установ та закладів, які належать до сфери управління Національної поліції України).

Особи, які:

 • Постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.
 • Не є службовими особами та перебувають з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах у випадках, передбачених ЗУ «Про запобігання корупції» (до таких суб’єктів відносяться особи, які укладають трудовий договір (контракт) чи одноразовий цивільно-правовий договір).

Обмеження щодо отримання подарунків

ПОДАРУНОК – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, які надають або одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

ПРОПОЗИЦІЯ – це висловлення службовій особі наміру про надання неправомірної вигоди.

ОБІЦЯНКА – висловлення такого наміру з повідомленням про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди.

ЗАБОРОНЕНО!

Вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1. У зв’язку із здійснення такими особами діяльности, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2. Якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

ОБМЕЖЕНО!

Подарунки, які відповідають загальновизнанним уявленням про гостинність, дозволено отримати одноразово, якщо вартість не перевищує одну мінімальну заробітну плату, а сукупна вартість, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів.

ДОЗВОЛЕНО!

1. Подарунки даруються близькимі особами.

2. Подарунки одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

По-перше, забороняється отримувати особам, уповноваженим на виконання функцій держави у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

По-друге, забороняється отримувати начальникам від своїх підлеглих.

ЗА ТАКІ ДІЇ ПЕРЕДБАЧЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ ВІД СТА ДО ЧОТИРЬОХСОТ НЕОПОДАТКОВУВАНИХ МІНІМУМІВ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН З КОНФІСКАЦІЄЮ ТАКОГО ПОДАРУНКА

Законодавство та інші нормативно-правові акти у сфері запобігання корупції

Правила етичної поведінки