Про училище

Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони є державним закладом третього (вищого) рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що проваджує освітню діяльність для особового складу територіальних органів Національної поліції (поліції охорони) та надає освітні послуги у сфері професійної (професійно-технічної освіти) цивільному персоналу органів (установ) поліції, а також цивільним особам з професій (спеціальностей) пов’язаних з охоронною діяльністю в межах ліцензованих обсягів за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами у встановленому законодавством порядку.

Для особового складу органів Національної поліції України вище професійне училище здійснює:
1) первинну професійну підготовку поліцейських, яких вперше прийнято на службу до Національної поліції України;
2) перепідготовку поліцейських з числа працівників молодшого та середнього складу Національної поліції України;
3) підвищення кваліфікації поліцейських з числа працівників молодшого та середнього складу Національної поліції України.

Для цивільних осіб вище професійне училище здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» та/або «фаховий молодший бакалавр» з числа випускників закладів профільної середньої освіти, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації працюючих робітників.

Основними повноваженнями та напрямами діяльності Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони є:
1) первинна професійна підготовка поліцейських, яких вперше прийнято на службу до Національної поліції України; перепідготовка та підвищення кваліфікації поліцейських; підготовка; перепідготовка, підвищення кваліфікації цивільного персоналу органів поліції, а також підготовка, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації цивільних осіб за договірними зобов’язаннями для підприємств, установ, організацій, утворених відповідно до законодавства України, і фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством України;
2) організація освітнього процесу, вибір форм та методів навчання;
3) освітня, методична, фінансово-господарська діяльність;
4) розроблення освітніх програм (навчальних планів) з професій (спеціальностей) на основі освітніх стандартів (типових освітніх програм), визначення поліцейського компонента змісту професійної (професійно-технічної) освіти, які затверджуються в установленому порядку;
5) організація професійно-практичної підготовки (виробничого навчання) здобувачів освіти;
6) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування здобувачів освіти;
7) атестація викладачів, майстрів виробничого навчання;
8) організація стажування та підвищення кваліфікації викладачів (інструкторів);
9) матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;
10) забезпечення якості освітньої діяльності та національно-патріотичного виховання здобувачів освіти;
11) забезпечення заходів з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності особового складу;
12) організація та проведення заходів міжнародного співробітництва в межах компетенції;
13) розроблення правил прийому цивільних осіб на здобуття освіти до вищого професійного училища на основі типових правил прийому;
14) видача документів про професійну (професійно-технічну освіту) державного та відомчого зразка.

Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони здійснює:
1. Організацію навчально-виховного та навчально-виробничого процесів відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та нормативних актів Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Департаменту поліції охорони, міжнародних договорів та угод на основі впровадження активних форм і методів навчання.
2. Моральне та етичне виховання здобувачів освіти, прищеплення їм ідеалів гуманізму, поваги до законів, відповідального ставлення до виконання службових обов’язків, формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності.
3. Забезпечення належних умов для засвоєння здобувачами освіти освітніх програм, набуття практичних умінь і навичок згідно із кваліфікаційними та професійними вимогами.
4. Перелік професій та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації, може змінюватися в залежності від потреб замовників і наявності навчально-матеріальної бази в Училищі за умови їх ліцензування у встановленому порядку.