Телекомунікації та радіотехніка

Технік електрозв’язку

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр. Термін навчання – 2 роки. Навчання проводиться на денній та заочній формі навчання.

Здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за професією «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації», яку теж можна здобути в нашому навчальному закладі.

Під час навчання студенти вивчають теорію електричних кіл, сигналів, електричного зв’язку, системи передачі, комутації електрозв’язку, основи схемотехніки, обчислювальну техніку та мікропроцесори, технічне обслуговування станційного обладнання, охоронно-пожежні сигналізації, телефонний зв’язок.

Отримавши теоретичні знання та практичні навики під час навчання, та пройшовши навчальну практику, випускники отримують кваліфікацію, що дозволяє виконувати широкий спектр завдань з забезпечення доступу користувачам в інтернет, прокладає оптико-волоконні мережі, надає послуги IP-телефонії, відповідає за наладку, експлуатацію, моніторинг мережі, її розвиток, забезпечує якісну і надійну роботу систем. Встановлює системи відеоспостереження, охоронно-пожежну сигналізацію, звукове сповіщення та інше. А це дозволяє успішно працювати як в Департаменті поліції охорони, так і в численних недержавних охоронних структурах.
На час навчання студентам надається відстрочка від служби в Збройних силах України, забезпечуються місцями виробничої та технологічної практик, а також стажуванням.

Випускники училища мають можливість продовжити навчання у закладах вищої освіти.

Навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.