Охоронник, охоронець

Кваліфікований робітник за професією 5169 «Охоронник, охоронець» (термін навчання – 6 місяців). Освітня база вступників – повна загальна середня освіта (профільна середня освіта, незалежно від здобутого профілю).

Дипломовані випускники працевлаштовуються в обласні управління (відділи) поліції охорони, інші державні і недержавні охоронні структури, правоохоронні органи або продовжують навчання в училищі за денною або заочною формами навчання зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Поглиблено вивчають чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності; основи кримінального та адміністративного законодавства; порядок застосування та використання спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, охоронно-технічних засобів забезпечення безпеки; індивідуально-психологічні риси та особливості поведінки особи, яка охороняється; тактико-технічні характеристики та правила використання спеціальних засобів охорони, зв’язку, сповіщення, попередження про небезпеку; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, порядок та способи встановлення з ними зв’язку. Також проводяться навчання з вогневої та спеціальної фізичної підготовки.

На час навчання учням надається відстрочка від служби в Збройних силах України, забезпечуються місцями виробничої практики.
Навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.