Оператор комп’ютерного набору

Клас комп'ютерної підтримки

Навчання здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 4112.К72040-2006.

Під час навчання слухач отримує теоретичні знання та практичні навики з наступних дисциплін:

  • Основи роботи на ПК
  • Машинопис
  • Основи діловодства
  • Основи роботи в Internet
  • Технології комп’ютерної обробки інформації (текстові редактори, електронні таблиці, бази даних, графічні редактори).

Загальний обсяг навчального часу складає 791 годину, з них 400 годин – виробниче навчання та виробнича практика. Загальний термін навчання – 5 місяців. Форма навчання: денна.

Особі, яка опанувала курс навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з професії “Оператор комп’ютерного набору” ІІ категорії та видається свідоцтво державного зразку про присвоєння робітничої кваліфікації.

Клас комп'ютерної підтримки
Клас комп'ютерної підтримки
Клас комп'ютерної підтримки
Клас комп'ютерної підтримки