Оператор комп’ютерного набору

Клас комп'ютерної підтримки

Немає жодної професії, яка б не була пов’язана з використанням комп’ютера. Сучасне суспільство ставить перед освітою складне завдання: підготувати спеціаліста, який не тільки володіє певним вантажем знань, але й здатен до постійного самовдосконалення, самоосвіти й адаптації до нових вимог. Світ ПК такий різноманітний і широкий, настільки швидко розвивається, що кожна людина знайде своє місце в цьому світі, і перший крок в цьому напрямку – освоєння професії оператора комп’ютерного набору.

Клас комп'ютерної підтримки

Вінницьке вище професійне училище ДПО проводить набір на курси «Оператор комп’ютерного набору», що дасть вам змогу вільно володіти ПК, правильно обробляти потрібну інформацію, застосовувати різноманітні текстові та графічні редактори, працювати з таблицями та базами даних.

Після завершення навчання вам присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з професії «Оператор комп’ютерного набору» ІІ категорії з видачею відповідного документа.

Клас комп'ютерної підтримки

Ця професія належить до типу професій «Людина-знакова система». Робота з машиною, завдяки її «товариськості», дає змогу почувати себе комфортно, а деяким навіть упевнено. Комп’ютер розширює наш світогляд, відкриває доступ до мережі інформації, впливає на демократизацію спілкування. І, нарешті, робота оператора комп’ютерного набору розвиває логіку, організовує думки, розвиває інтелектуальні здібності людини. Основа майстерності оператора комп’ютерного набору – оволодіння найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вміння працювати у глобальній мережі Internet і модернізувати персональний комп’ютер.

Оператор комп’ютерного набору вивчає обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних пристроїв, систем і мереж; обробку інформації та прийняття рішень; комп’ютерну обробку текстової, графічної та образної інформації; обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

Слухачі оволодівають навичками роботи в Microsoft Word, уміють не тільки швидко набирати різноманітні тексти, але й редагувати та форматувати їх, працювати з таблицями і малюнками.

Також вони вчаться опрацьовувати табличні дані в редакторі електронних таблиць Microsoft Excel. Оператори комп’ютерного набору працюють з базами даних Microsoft Access. У ній створюються таблиці, які можна зв’язувати між собою, створювати запити, форми, звіти.

Клас комп'ютерної підтримки
Клас комп'ютерної підтримки