Студентське самоврядування

Учнівсько-студентське самоврядування є гарантованим державою правом учнів та студентів училища самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх компетенції

У самоврядуванні беруть участь учні та студенти які навчаються у Вінницькому ВПУ ДПО лише за денною формою навчання. Кожен з них має право обирати й бути обраним до органів учнівсько-студентського самоврядування.

Органи учнівсько-студентського самоврядування створюються на добровільних виборчих засадах за ініціативою учнів та студентів і є складовою громадського самоврядування училища.

Органи самоврядування можуть співпрацювати з органами учнівсько-студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру, не суперечить нормам моралі.

Органи самоврядування зобов’язані:

 • дотримуватись цього Положення;
 • забезпечувати дотримання прав та інтересів учнів і студентів;
 • сприяти виконанню учнями і студентами своїх обов’язків;
 • звітувати перед учнівсько-студентською громадою про свою діяльність;
 • сприяти розвитку та удосконаленню самоврядування;
 • узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення та інші питання, що потребують розгляду колегіальними органами училища.

Основні завдання органів самоврядування:

 • захист прав та інтересів учнів і студентів;
 • забезпечення виконання учнями і студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній та творчій діяльності учнями і студентами;
 • організація профорієнтаційної роботи серед молоді;
 • сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку учнів та студентів;
 • сприяння діяльності різноманітних гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • контроль за навчальною дисципліною учнів та студентів, оперативне реагування на випадки її порушення;
 • співпраця з класними керівниками (кураторами) навчальних груп, вихователем гуртожитку, керівництвом циклів та курсу;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню учнями та студентами правопорушень;
 • сприяння працевлаштуванню випускників та залученню учнів і студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі учнів та студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними відділеннями училища сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги учням і студентам;
 • представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах училища;
 • залучення учнів і студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах щодо благоустрою території та гуртожитку училища;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів і молодіжними організаціями.