Завантаження

Назва
Міні-конспект (13, 14)
 1 file(s)  3 downloads
18.05.2020
Міні-конспект (11, 12)
 1 file(s)  3 downloads
18.05.2020
Міні-конспект (10)
 1 file(s)  3 downloads
18.05.2020
Тести до занять 14
 1 file(s)  4 downloads
18.05.2020
Тести до занять 13
 1 file(s)  3 downloads
18.05.2020
Тести до занять 11, 12
 1 file(s)  3 downloads
18.05.2020
Тести до занять 10
 1 file(s)  5 downloads
18.05.2020
Заняття 11. Укладання документів з господарсько-договірної діяльності (договір), трудова угода, контракт
 1 file(s)  10 downloads
10.05.2020
Заняття 10. Укладання документів щодо особового складу та розпорядчих документів
 1 file(s)  11 downloads
10.05.2020
Заняття 9. Документ. Основні реквізити. Текст документа
 1 file(s)  11 downloads
10.05.2020
Заняття 8. Синтаксичні особливості текстів професійного характеру
 1 file(s)  11 downloads
10.05.2020
Заняття 12. Конституційно-правовий статус засобів масової інформації
 1 file(s)  6 downloads
10.05.2020
Заняття 11. Конституційно-правовий статус політичних партій та громадських організацій в Україні
 1 file(s)  6 downloads
10.05.2020
Заняття 10. Обмеження прав людини і громадянина
 1 file(s)  6 downloads
10.05.2020
Заняття 9. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина
 1 file(s)  6 downloads
10.05.2020
Заняття 8. Правовий статус людини і громадянина
 1 file(s)  6 downloads
10.05.2020
Заняття 7. Припинення громадянства
 1 file(s)  5 downloads
10.05.2020
Заняття 11. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
 1 file(s)  8 downloads
10.05.2020
Заняття 10. Індивідуальні та колективні трудові спори
 1 file(s)  8 downloads
10.05.2020
Заняття 9. Правове регулювання праці жінок, молоді та осіб зі зниженою працездатністю
 1 file(s)  8 downloads
10.05.2020
Заняття 8. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність
 1 file(s)  8 downloads
10.05.2020
Заняття 7. Трудова дисципліна
 1 file(s)  8 downloads
10.05.2020
Формули до задач
 1 file(s)  1 download
22.04.2020
Задачі для підготовки до іспиту
 1 file(s)  1 download
22.04.2020
Заняття 1-3. Чотириполюсники
 1 file(s)  1 download
22.04.2020
Заняття 10. Цінності в житті людини і суспільства
 1 file(s)  3 downloads
16.04.2020
Заняття 9. Пізнання та діалектика
 1 file(s)  3 downloads
16.04.2020
Заняття 8. Духовний вимір людського буття
 1 file(s)  5 downloads
16.04.2020
Додаток до положення роботи апеляційної комісії
 1 file(s)  2 downloads
12.04.2020
Положення про вступне випробування
 1 file(s)  53 downloads
12.04.2020
Положення про приймальну комісію
 1 file(s)  2 downloads
12.04.2020
Положення про апеляційну комісію
 1 file(s)  2 downloads
12.04.2020
Охоронні теле(відео) системи
 1 file(s)  1 download
10.04.2020
Системи обмеження та контролю доступу
 1 file(s)  1 download
10.04.2020
Забезпечення протисаботажних властивостей засобів ОПС
 1 file(s)  1 download
10.04.2020
Заходи по скороченню хибних спрацювань засобів ОПС
 1 file(s)  1 download
10.04.2020
Система сертифікації в Україні
 1 file(s)  1 download
10.04.2020
Заняття 7. Процедури забезпечення нормативної якості обслуговування
 1 file(s)  1 download
09.04.2020
Заняття 6. Контроль навантаження і якості обслуговування викликів
 1 file(s)  1 download
09.04.2020
Заняття 4-5. Контроль стану обладнання і програмного забезпечення
 1 file(s)  1 download
09.04.2020
Заняття 3. Забезпечення технічного захисту інформації
 1 file(s)  1 download
09.04.2020
Заняття 1-2. Загальні правила технічної експлуатації станцій ЦСК
 1 file(s)  1 download
09.04.2020
Додатки
 1 file(s)  1 download
09.04.2020
Заняття 8. Порядок виконання ремонтно-відновлювальних робіт
 1 file(s)  1 download
08.04.2020
Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Збірник лекцій
 1 file(s)  1 download
08.04.2020
Заняття 1-4
 1 file(s)  1 download
08.04.2020
Послідовнісні пристрої
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 6-7. АЦП і ЦАП
 1 file(s)  3 downloads
08.04.2020
Заняття 4-5. Архітектура мікропроцесорів
 1 file(s)  4 downloads
08.04.2020
Заняття 3. Цифрові запам’ятовуючі пристрої (ЦЗП)
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 2. Цифрові запам’ятовуючі пристрої
 1 file(s)  7 downloads
08.04.2020
Заняття 1
 1 file(s)  5 downloads
08.04.2020
Цифрова схемотехніка. Опорний конспект лекцій
 1 file(s)  5 downloads
08.04.2020
Філософія мікропроцесорної техніки
 1 file(s)  1 download
08.04.2020
Заняття 4 та 5. Філософія мікропроцесорної техніки (лекційні заняття)
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 3. Двійкова арифметика (лекція)
 1 file(s)  1 download
10.04.2020
Заняття 2. Переведення чисел з однієї системи числення в іншу (практичне заняття)
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 1. Переведення чисел з однієї системи числення в іншу
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 6. Перерви в роботі
 1 file(s)  22 downloads
08.04.2020
Заняття 5. Правове регулювання оплати праці. Гарантії та компенсації
 1 file(s)  20 downloads
08.04.2020
Заняття 4. Робочий час. Час відпочинку. Відпустки та їх види
 1 file(s)  20 downloads
08.04.2020
Заняття 3. Укладення колективних договорів
 1 file(s)  23 downloads
08.04.2020
Заняття 2. Джерела і принципи трудового права
 1 file(s)  24 downloads
08.04.2020
Заняття 1. Поняття, предмет, метод, система, джерела і принципи трудового права
 1 file(s)  34 downloads
08.04.2020
Заняття 16-24
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Цифрові системи передачі
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Тема 21. Структура цифрового сигналу в ІКМ тракті системи передачі
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Тема 19. Система передачі С-32
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Тема 18. Субпервинні ЦСП
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Тема 16. Первинні і субпервинні ЦСП
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Цифровые системы передачи
 1 file(s)  3 downloads
03.04.2020
Цифровые и аналоговые системы передачи
 1 file(s)  2 downloads
03.04.2020
Завдання до предмету
 1 file(s)  39 downloads
08.04.2020
Заняття 17. Виносні абонентські та комутаційні модулі
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 16. Концентрація абонентського навантаження
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 15. Різновиди та відмінності цифрових комутаційних полів
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 14. Просторова комутація
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 13. Різновиди та відмінності цифрових комутаційних полів
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 12. Абонентські модулі
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 11. Комутаційний вузол
 1 file(s)  5 downloads
08.04.2020
Заняття 10. Уроки Чорнобиля. Екологічні катастрофи
 1 file(s)  4 downloads
08.04.2020
Заняття 9. Охорона навколишнього середовища в процесі діяльності підприємства галузі
 1 file(s)  4 downloads
08.04.2020
Заняття 10. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності
 1 file(s)  2 downloads
08.04.2020
Заняття 9. Правові, нормативні та організаційні основи безпеки життєдіяльності
 1 file(s)  10 downloads
08.04.2020
Лекція 10 та 11
 1 file(s)  3 downloads
08.04.2020
Заняття 3. Поняття та сутність держави
 1 file(s)  30 downloads
08.04.2020
Заняття 2. Загальна теорія держави і права як фундаментальна наука
 1 file(s)  29 downloads
08.04.2020
Заняття 1. Поняття і система юридичної науки
 1 file(s)  55 downloads
08.04.2020
Електроживлення систем зв’язку
 1 file(s)  10 downloads
08.04.2020
Кримінальне право України. Підручник
 1 file(s)  4 downloads
08.04.2020
Завдання до предмету
 1 file(s)  9 downloads
08.04.2020
Кримінальний процес. Підручник
 1 file(s)  6 downloads
08.04.2020
Завдання до предмету
 1 file(s)  10 downloads
08.04.2020
Робота в середовищі програми Excel
 1 file(s)  6 downloads
08.04.2020
Заняття 6. Громадянство України
 1 file(s)  19 downloads
08.04.2020
Заняття 5. Основи конституційного устрою
 1 file(s)  19 downloads
08.04.2020
Заняття 4. Історія розвитку Конституції України
 1 file(s)  21 downloads
08.04.2020
Заняття 3. Конституція – основне джерело конституційного права
 1 file(s)  24 downloads
08.04.2020
Заняття 2. Конституційне право України як наука та навчальна дисципліна
 1 file(s)  24 downloads
08.04.2020
Заняття 1. Конституційне право України як галузь права
 1 file(s)  29 downloads
08.04.2020
Заняття 7. Функціональний стиль української, мовної, наукової літератури у галузі правової діяльності
 1 file(s)  35 downloads
08.04.2020
Заняття 6. Призначення та класифікація ділових документів, правила їх оформлення державною мовою
 1 file(s)  36 downloads
08.04.2020
Заняття 5. Особливості професійного мовлення
 1 file(s)  35 downloads
08.04.2020
Заняття 4. Культура управління, мова і діловий етикет
 1 file(s)  41 downloads
08.04.2020
Заняття 3. Передавання державною мовою інформаційного змісту документа з аналізом його структури
 1 file(s)  71 downloads
08.04.2020
Заняття 2. Жанри публічних виступів, ділові наради та їх підготовка
 1 file(s)  95 downloads
08.04.2020
Сімейне право
 1 file(s)  47 downloads
08.04.2020
Тема 9. Прилади контролю несення служби. Світлові, звукові, гучномовні оповіщувачі
 1 file(s)  4 downloads
08.04.2020
Тема 8. Відеонагляд
 1 file(s)  4 downloads
08.04.2020
Тема 7. Призначення, склад та побудова систем контролювання
 1 file(s)  4 downloads
08.04.2020
Тема 6. Технічні засоби захисту інформації
 1 file(s)  5 downloads
08.04.2020
Тема 5. Приймально-контрольні прилади та оповіщувачі
 1 file(s)  7 downloads
08.04.2020
Тема 4. Охоронно-пожежна сигналізація
 1 file(s)  6 downloads
08.04.2020
Тема 3. Засоби радіозв’язку
 1 file(s)  5 downloads
08.04.2020
Тема 2. Телефонні апарати та факси
 1 file(s)  8 downloads
08.04.2020
Тема 1. Засоби проводового зв’язку
 1 file(s)  6 downloads
08.04.2020
Тема 10. Законність і дисципліна у сфері виконавчої влади
 1 file(s)  21 downloads
08.04.2020
Тема 9. Державна служба в Україні
 1 file(s)  20 downloads
08.04.2020
Тема 8. Управління адміністративно-політичною сферою
 1 file(s)  20 downloads
08.04.2020
Тема 6. Державне управління та виконавча влада в Україні
 1 file(s)  18 downloads
08.04.2020
Тема 5. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
 1 file(s)  19 downloads
08.04.2020
Тема 4. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
 1 file(s)  32 downloads
08.04.2020
Тема 7. Методи державного управління
 1 file(s)  21 downloads
08.04.2020
Тема 3. Адміністративний процес, основні положення
 1 file(s)  32 downloads
08.04.2020
Тема 2. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність
 1 file(s)  36 downloads
08.04.2020
Тема 1. Адміністративне право як галузь права і як наука
 1 file(s)  41 downloads
08.04.2020
Література для підготовки
 1 file(s)  26 downloads
31.03.2020
Нотаріат та адвокатура в Україні
 1 file(s)  47 downloads
31.03.2020
Державна фіскальна служба України
 1 file(s)  35 downloads
31.03.2020
Національна поліція України
 1 file(s)  33 downloads
31.03.2020
Завдання
 1 file(s)  31 downloads
31.03.2020
Основи криміналістики (опорний конспект)
 1 file(s)  26 downloads
31.03.2020
Надання екстреної медичної допомоги (посібник)
 1 file(s)  14 downloads
31.03.2020
ЦОВВ. Прокуратура України. Служба безпеки України
 1 file(s)  27 downloads
31.03.2020
Предмет, система, основні поняття та законодавчі джерела курсу “Судові та правоохоронні органи України”
 1 file(s)  31 downloads
31.03.2020
Органи юстиції України
 1 file(s)  31 downloads
31.03.2020
Судова система України
 1 file(s)  27 downloads
31.03.2020
Завдання
 1 file(s)  17 downloads
31.03.2020
Історичні карти до тем 7, 8 та 9
 1 file(s)  15 downloads
31.03.2020
Історичні карти до тем 5, 6
 1 file(s)  17 downloads
31.03.2020
Історичні карти до тем 2, 3, 4
 1 file(s)  21 downloads
31.03.2020
Картки зображень
 1 file(s)  16 downloads
08.04.2020
Міні-конспект (7, 8, 9)
 1 file(s)  22 downloads
08.04.2020
Міні-конспект (5, 6)
 1 file(s)  24 downloads
08.04.2020
Міні-конспект (2, 3, 4)
 1 file(s)  34 downloads
08.04.2020
Тести до занять 7, 8 та 9
 1 file(s)  20 downloads
08.04.2020
Тести до занять 5 та 6
 1 file(s)  18 downloads
08.04.2020
Тести до занять 2, 3 та 4
 1 file(s)  42 downloads
08.04.2020
Розклад занять слухачів
 1 file(s)  29 downloads
08.04.2020
Правила прийому до ВВПУ (2020 рік)
 1 file(s)  54 downloads
10.04.2020
План закупівель на 2020 рік
 1 file(s)  3 downloads
08.04.2020
Витяг з Єдиного державного реєстру
 1 file(s)  6 downloads
08.04.2020
Анкета вступника
 1 file(s)  3 downloads
08.04.2020
Основи охорони праці (методичні поради)
 1 file(s)  8 downloads
08.04.2020
Надання екстренної медичної допомоги
 1 file(s)  55 downloads
08.04.2020
Сімейне право. Конспект лекцій
 1 file(s)  127 downloads
08.04.2020
Адміністративне право. Питання
 1 file(s)  53 downloads
08.04.2020
Особиста охорона фізичних осіб. Конспект лекцій
 1 file(s)  237 downloads
08.04.2020
Цивільний процес. Методичні вказівки
 1 file(s)  50 downloads
08.04.2020
Перелік питань з фізики
 1 file(s)  208 downloads
08.04.2020
Перелік питань з української мови та літератури
 1 file(s)  444 downloads
08.04.2020
Тестові завдання з географії
 1 file(s)  324 downloads
08.04.2020
Перелік питань з математики
 1 file(s)  357 downloads
08.04.2020
Перелік питань з історії України
 1 file(s)  724 downloads
08.04.2020
Запит на отримання публічної інформації (додаток 7)
 1 file(s)  26 downloads
08.04.2020
Запит на отримання публічної інформації (додаток 3)
 1 file(s)  21 downloads
08.04.2020
Запит на отримання публічної інформації (додаток 2)
 1 file(s)  15 downloads
08.04.2020
Запит на отримання публічної інформації (додаток 1)
 1 file(s)  33 downloads
08.04.2020
Статут училища (2019 рік)
 1 file(s)  31 downloads
08.04.2020