Правоохоронна діяльність

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр. Термін навчання – 2 роки. Навчання проводиться на денній та заочній формі навчання.

Після отримання диплома кваліфікованого робітника «Охоронник, охоронець» продовжити навчання у ВВПУ ДПО можливо на ІІІ ступені професійно-технічної освіти, отримавши по закінченню диплом державного зразка за кваліфікацією «Фахівець з організації майнової та особистої безпеки» за освітньо-професійним ступенем – фаховий молодший бакалавр.

За час навчання у закладі здобувачі освіти оволодівають основами конституційного, адміністративного, сімейного, цивільного, кримінального права та криміналістики, дізнаються правові основи оперативно-розшукової діяльності, отримають навики діловодства, вчаться користуватись офісною та комп’ютерною технікою, знайомляться з сучасними технічними засобами охоронного призначення, порядком надання першої медичної допомоги. Найцікавіше – це заняття з вогневої та спеціальної фізичної підготовки. Навчання проводять першокласні спеціалісти, які мають чудовий професійний досвід у сфері охорони та навчають самозахисту та прийомам рукопашного бою.

Закінчивши навчання та пройшовши навчальну практику та стажування в охоронних структурах, молодь отримує кваліфікацію, яка дозволяє виконувати широкий спектр завдань з організації майнової та особистої безпеки, а саме: охорона об’єктів, фізичних осіб, вантажів, грошових коштів, що перевозяться та багато іншого.

Знання та навички, здобуті під час навчання дають змогу працювати, як в підрозділах Департаменту поліції охорони, так і в приватних охоронних структурах.

Під час навчання на денній формі нашим студентам надається відстрочка від служби у Збройних Силах України, надаються місця виробничої та технологічної практики, а також стажування.

Закінчивши навчання у Вінницькому вищому професійному училищі ДПО, випускники можуть не зупинятись на досягнутому, а продовжити навчання за своєю спеціальністю у будь-якому закладі вищої освіти!

Навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.