Правоохорона діяльність

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки
Спеціальність 5.060102 “Правоохоронна діяльність”

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст. Термін навчання – 2 роки. Навчання проводиться на денній та заочній формі навчання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за професіями “Охоронник, охоронець”, які теж можна здобути в нашому навчальному закладі.

Під час навчання студенти вивчають основи адміністративного, цивільного та кримінального права, криміналістики, діловодства, роботи з офісною та комп’ютерною технікою, знайомляться з сучасними технічними засобами охоронного призначення. Також проводяться навчання з вогневої та спеціальної фізичної підготовки.

Отримавши теоретичні знання та практичні навики під час навчання, та пройшовши навчальну практику в охоронних структурах, випускники отримують кваліфікацію, що дозволяє виконувати широкий спектр завдань з організації майнової та особистої безпеки. Серед них такі, як організація охорони об’єктів, фізичних осіб, вантажів, грошових коштів, що перевозяться та інші. А це дозволяє успішно працювати як в Департаменті поліції охорони, так і в численних недержавних охоронних структурах.

На час навчання учні дістають відстрочку від служби в Збройних сил України та забезпечуються гуртожитком, місцями виробничої та технологічної практик, а також стажуванням.

Випускники училища мають можливість продовжити навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.