Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації

Причини вибрати напрямок «Телекомунікації»:

 • Телекомунікації – те, що нас оточує і чим ми користуємося щодня;
 • Телекомунікації на сьогодні – найприбутковіший вид бізнесу. З кожним роком лавиноподібно зростає кількість фахівців, задіяних в телекомунікаційній сфері;
 • Вища технічна освіта за напрямом «Телекомунікації» – найбільш збалансована і гармонійна;
 • Спеціаліст з телекомунікацій володіє знаннями в цілому ряді суміжних областей (приймально-передавальні пристрої, мережі передачі даних, Інтернет технології, комп’ютерна техніка, програмування та ін.). Відповідно існує багато варіантів працевлаштування, як в Україні так і за кордоном;
 • Високий або достатній рівень зарплати.

Варіанти працевлаштування випускників:

 • Електромонтери охоронно-пожежної сигналізації
 • Оператори відеонагляду систем охоронного призначення
 • Спеціалісти по встановленню системи відеоспостереження, охоронно-пожежної сигналізації, звукового сповіщення та іншого
 • Майстри по ремонту засобів зв’язку
 • Спеціалісти по монтажу телекомунікаційних мереж в приватних та державних будівлях
 • Спеціалісти з встановлення та програмування приладів охоронно-пожежного призначення
 • Висококваліфіковані спеціалісти в організаціях, які проектують кабельні, оптоволоконні та безпроводові лінії зв’язку
 • Оператори на пультах централізованого спостереження
 • Консультанти по обслуговуванню абонентів засобів зв’язку
 • Спеціалісти по підключенню та налаштуванню Інтернет-мережі
 • Телефоністи, оператори call-центрів мобільного зв’язку
 • Адміністратори баз даних
 • Оператори та менеджери технічної підтримки Інтернет-провайдера
 • Менеджери по продажу телекомунікаційної апаратури

На час навчання у Вінницькому вищому професійному училищі ДПО надається відстрочка від служби у Збройних Силах України. Також наш заклад забезпечує місцями виробничої та технологічної практик і стажуванням.

Навчання здійснюється за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Випускники ВВПУ ДПО можуть продовжити навчання у Вінницькому національному технічному університеті або Одеській Національній академії зв’язку ім. О.С. Попова за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка», на денній чи заочній формі навчання, за скороченою програмою підготовки (з 3-го курсу) за державною та контрактною формами навчання.