Перелік для групи ПД-8з

Перелік предметів для самостійного опрацювання

заочна форма навчання

з 22 березня по 26 березня 2021 року

Дисципліна
Українська мова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Історія України
Адміністративне право
Основи теорії держави і права
Конституційне право України
Організація самостійної роботи

Усі матеріали розміщено на хмарному сервісі Google Диск