Перелік для групи ПД-7з

Перелік предметів для самостійного опрацювання.

1 курс, заочна форма навчання


Дисципліна
Історія України
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Основи філософських знань
Адміністративне право
Основи трудового права
Основи теорії держави і права
Конституційне право України

Усі матеріали розміщено на хмарному сервісі Google Диск