Початок практики на технічному відділенні

Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони проводить ліцензовану підготовку молодших спеціалістів 5.05090301 «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку» а також підготовку кваліфікованих робітників за професією 7244.2 «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації». Навчальні плани ступеневої підготовки вказаних категорій передбачають проведення стажування студентів та виробничої практики учнів на базі виробничих підрозділів підприємств, які мають сучасну техніку та застосовують прогресивні технології з охорони об’єктів.

Керівники наступних державних та недержавних охоронних підприємств надали нам місця для проходження практики, а також робочі місця для випускників нашого закладу:

 • підрозділи ДПО
 • охоронна фірма ТОВ «Венбест»
 • служба централізованої технічної та фізичної охорони ТОВ «Безпека-Гарант»
 • приватне підприємство «Фортеця-Гарант»
 • ТОВ «Флоріан-Т»
 • ТОВ «Українські технологічні продукти»
 • ПАТ «Укртелеком»

Учні ІІ рівня профтехосвіти (І курс) під час проходження виробничої практики з 19 січня по 22 лютого 2017 року проводять монтаж шлейфів сигналізації і простих сповіщувачів ОПС на об’єктах, підключення та програмування приладів приймально-контрольних, проводять роботи по технічному обслуговуванню засобів охоронно-пожежної сигналізації, а також беруть участь у обстеженні та складанні акту об’єкта, що береться під охорону.

Студенти ІІІ рівня профтехосвіти (ІІІ курс) у відповідності з навчальною програмою під час проходження стажування з 19 січня по 15 лютого 2017 року виконують більш складні роботи:

 • оволодівають технологією виявлення пошкоджень в блоках та пристроях станційного обладнання електрозв’язку;
 • проводять монтаж, налагодження та виявлення несправностей в апаратурі та пристроях станційного обладнання електрозв’язку;
 • засвоюють методи відновлення функціонування системи електроживлення у випадку її порушення;
 • виконують поточний огляд, профілактичні перевірки обладнання електрозв’язку, перевірку технічного стану обладнання за допомогою вимірювальних приладів, програмних засобів діагностики та контролю;
 • проводять облік вимірювань параметрів ліній зв’язку АТС-ПЦС, абонентських телефонних ліній і робочих характеристик СПС, а також слідкують за дотриманням вимог для забезпечення безперебійної роботи систем прийому сигналів та інших засобів, встановлених на АТС та ПЦС, їх якісного, своєчасного профілактичного та регламентного обслуговування.

Технічний захист інформації та встановлення систем безпеки слід віддавати в руки справжніх професіоналів. Тому ми міцно тримаємо зв’язок зі «старшими наставниками», які надають професійну та практичну допомогу у нашому навчальному процесі.