Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації

Кваліфікований робітник за професією “Електромонтер охоронно–пожежної сигналізації” (ІІ ступінь професійно-технічної освіти, термін навчання – 6 місяців). Освітня база абітурієнтів – 11 класів.

Дипломовані випускники працевлаштовуються в технічні служби обласних управлінь (відділів) Поліції охорони, інші державні і недержавні охоронні структури технічного захисту або продовжують навчання в училищі за денною або заочною формами навчання зі спеціальності “Телекомунікації та радіотехніка”, з поглибленим вивченням систем і технічних засобів охоронного призначення.

Поглиблено вивчаючи системи та технічні засоби охоронного призначення, випускники стають спеціалістами в області монтажу, експлуатації та обслуговування апаратури охоронного призначення, відеонагляду.

На час навчання учні дістають відстрочку від служби в ЗС України та забезпечуються гуртожитком, місцями виробничої, технологічної та переддипломної практик.

Навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.