Дистанційне навчання

Перелік предметів для самостійного опрацювання.

Група ПД-7з

1 курс, заочна форма навчання. Куратор Тетяна Гладка
Дисципліна
Історія України
Основи філософських знань
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Основи теорії держави і права
Конституційне право України
Іноземна мова
Адміністративне право
Організація самостійної роботи
Спеціальна фізична підготовка