Із галереї
Приєднуйтесь!
Наш YouTube-канал Ми на Фейсбуці Наш профіль GoogleПлюс Наш твіттер
Контакти

Місце розташування училища можна подивитися на інтерактивній мапі.

Україна, Вінниця, вул. Генерала Арабея, 11
Телефон: (0432) 66-20-80
Телефон/факс: (0432) 66-20-80
Е-пошта: vinvpu73@gmail.com

Ми на Фейсбуці

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

Кваліфікація: 3 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності; організаційні вимоги до охорони об'єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів; службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об'єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, територію об’єкта, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об'єкта, що охороняється; систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок, завантаження та розвантаження, службові телефони, спеціальні знаки на перепустках та документації, зразки підписів та особисто службових і посадових осіб, які відповідають за охорону об'єкта, представників власника або уповноваженого ним органу; порядок дресирування та тренування службового собаки, застосування службового собаки, використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони; порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляд речей і вилучення речей та документів, оформлення матеріалів на осіб, що скоїли адміністративні правопорушення; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв'язку з ними.

Повинен уміти:

Охороняти стаціонарний об'єкт, а також вантажі, що перевозяться різними транспортними засобами. Здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об'єктом, що охороняється.

Під час охорони стаціонарних об’єктів із встановленим пропускним режимом пропускати працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту і випускати їх із території об'єкта в установленому порядку і за зразками документів, затверджених власником об'єкта або уповноваженим ним органом.

Звіряти дані супровідних документів із фактичною наявністю вантажів, перевіряти належність поданих для перевірки документів особі пред'явника. Приймати та здавати вантажі з відповідними документами. Повідомляти старшого наряду з охорони, а під час виконання охоронних функцій в індивідуальному порядку – представника власника об’єкта або уповноваженого ним органу про неприбуття вантажів у встановлені терміни. Разом зі змінним охоронником та старшим наряду охорони перевіряти цілісність об'єкта, що охороняється, наявність замків та інших замикальних пристроїв, цілісність конструктивних елементів об'єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що охороняються, наявність пломб і відбитків печаток у місцях, які визначено для опломбування, зберігання на стаціонарному об'єкті або під час перевезення матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей.

У разі виявлення факту невідповідності до вимог, що не дозволяє прийняти об’єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони, повідомляти про це безпосередньому керівникові, у підпорядкуванні якого перебуває, та представника і власника об’єкта або уповноваженого ним органу. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об'єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них невідкладно сповіщати про це представника власника або уповноваженого ним органу, старшого наряду охорони об'єкта або повідомляти про подію в територіальні органи внутрішніх справ.

Приймати та здавати об'єкт або вантажі, що перевозяться, із записом про це в журналі приймання-здавання об'єкта під охорону. Візуально та з використанням спеціального обладнання контролювати периметр огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей. Періодично контролювати справність охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо. Забезпечувати зберігання вогнепальної зброї, інвентарного майна поста охорони.

У разі прямого нападу на об'єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, безпосередньої загрози життю та здоров'ю охоронника об'єкта, інших працівників та осіб, які перебувають на території об'єкта, що охороняється, протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов'язків застосовувати проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства України.

Вживати заходи щодо відбиття нападу шляхом застосування службового собаки, вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили.

У разі заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому першу медичну допомогу. У випадку смерті правопорушника під час застосування заходів оборони повідомляти про це органи внутрішніх справ і забезпечувати недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів.

Доглядати і стежити за станом здоров'я собаки, регулярно дресирувати його, вдосконалювати робочі якості.

За особливими умовами договору вести реєстрацію показань приладів екологічної та локальної пожежної безпеки, наглядати за устаткуванням, яке встановлено на об'єкті, що охороняється, додержуватись чинних норм з охорони праці. У разі виявлення порушень норм терміново повідомляти про це представника власника об'єкта або уповноваженого ним органу.

Сприяти правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов'язків за місцем виконання своїх охоронних функцій.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій;
ж) робітники, робота яких пов’язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

У разі охорони об’єктів категорії А, Б та В* з виданням вогнепальної зброї**.

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – "Охоронник" 2-го розряду»:
– за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
– за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією "Охоронник" 2-го розряду не менш 1-го року.

Сфера професійного використання

75.24.1. Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки

Специфічні вимоги

Вік: по закінченню навчання не менш 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.