Із галереї
Приєднуйтесь!
Наш YouTube-канал Ми на Фейсбуці Наш профіль GoogleПлюс Наш твіттер
Контакти

Місце розташування училища можна подивитися на інтерактивній мапі.

Україна, Вінниця, вул. Генерала Арабея, 11
Телефон: (0432) 66-20-80
Телефон/факс: (0432) 66-20-80
Е-пошта: vinvpu73@gmail.com

Ми на Фейсбуці

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

Кваліфікація: охоронець

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності; основи кримінального та адміністративного законодавства; порядок застосування та використання вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, охоронно-технічних засобів забезпечення безпеки; індивідуально-психологічні риси та особливості поведінки особи, яку охороняє; основи службової поведінки, етикету; тактико-технічні характеристики та правила використання спеціальних засобів охорони, зв'язку, сповіщення, попередження про небезпеку; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, порядок та способи встановлення з ними зв'язку.

Повинен уміти:

Забезпечувати безпеку й недоторканість особи, якій на договірній основі надаються послуги охорони. Супроводжувати особу під час її пересування за маршрутами і в разі потреби застосовувати, згідно із чинним законодавством України, право на вжиття заходів щодо запобігання або перешкоджання злочинові, на захист життя і здоров'я особи, яку охороняє, від протиправних посягань. Підтримувати візуальний контакт з особою, яку охороняє, оцінювати оперативну обстановку і з виникненням загрози, застосовувати професійні способи й засоби, захищати її та негайно евакуювати з небезпечної зони. Створювати умови для затримання тих осіб, що посягають на права, гідність, безпеку, життя та здоров'я особи, яку охороняє. Вживати заходів щодо захисту особи, яку охороняє, від нападу шляхом застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили відповідно до чинного законодавства України. Використовувати охоронно-технічні засоби, які пройшли сертифікацію на право застосування в Україні. Застосовувати психологічні прийоми з метою розв'язання складних ситуацій під час запобігання або припинення протиправних посягань. У разі заподіяння шкоди здоров'ю особи, яку охороняє, надавати їй першу медичну допомогу, забезпечувати перевезення до медичного закладу. У разі заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому першу медичну допомогу. У разі смерті правопорушника після застосування активного захисту або оборони повідомляти про це територіальний орган внутрішніх справ і забезпечувати недоторканість місця події до прибуття представників правоохоронних органів.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій;
ж) робітники, робота яких пов’язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання

75.24.1. Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки

Специфічні вимоги

Вік: по закінченню навчання не менш 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження.