Перелік для групи ПД-8з

Перелік предметів для самостійного опрацювання

(заочна форма навчання)

Дисципліна
Безпека життєдіяльності
Культурологія
Менеджмент
Технічні засоби охорони

Матеріали розміщено на хмарному сервісі Google Диск.