Перелік для групи ПД-7з

Перелік предметів для самостійного опрацювання

(заочна форма навчання)

Дисципліна
Вогнева підготовка
Долікарська підготовка
Кримінальний процес
Основи охорони праці
Оперативно-розшукова діяльність (ОРД)
Технічні засоби систем безпеки
Соціологія
Основи кримінального права
Застосування комп’ютерної техніки

Матеріали розміщено на хмарному сервісі Google Диск.