Перелік для груп ПД-24, ПД-25

Перелік предметів для самостійного опрацювання.

1 курс

Дисципліна
Соціологія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія України
Культурологія
Конституційне право України
Основи цивільного права
Сімейне право
Судові та правоохоронні органи України
Діловодство
Адміністративне право

Матеріали розміщено на хмарному сервісі Google Диск.