Із галереї
Контакти

Місце розташування училища можна подивитися на інтерактивній мапі.

Україна, Вінниця, вул. Генерала Арабея, 11
Телефон: (0432) 66-20-80
Телефон/факс: (0432) 66-20-80
Е-пошта: vinvpu73@gmail.com

Конспект лекцій відповідає вимогам Державного загальноосвітнього стандарта вищої професійної освіти. Він підготовлений у відповідності з програмою курсу по дисципліні "Особиста охорона фізичних осіб".

Відкрити Завантажень: 91

У збірнику лекцій відповідно до програмових вимог вивчення курсу "Цивільний процес" висвітлюються питання Загальної частини цивільного процесуального права з урахуванням чинного законодавства зі змінами та доповненями станом на 1 січня 2015 року. Збірник лекцій орієнтований на студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, юристів-практиків.

Відкрити Завантажень: 162

Цивільний процес. Методичні вказівки для виконання міжсесійної контрольної роботи студентів заочної форми навчання підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за спеціальністю "Правоохоронна діяльність". Склав: викладач Безносюк А.М.

Відкрити Завантажень: 20

Предмет, система, основні поняття та законодавчі джерела курсу “Судові та правоохоронні органи України”. Тема 1

Документ у форматі Microsoft PowerPoint.

Відкрити Завантажень: 106

Судова система України. Тема 2.

Відкрити Завантажень: 35

У презентації освітленні такі навчальні питання:
1. Прокуратура України, її функції та система.
2. Повноваження та структура СБУ.

Відкрити Завантажень: 86

Тема 4. Національна поліція України.

Питання:
Місце Національної поліції в системі МВС України
Завдання та структура НП
Проходження служби в НП
Поліцейські заходи

Відкрити Завантажень: 50

Розглядаються навчальні питання:
1. Поняття податкової та митної політики
2. Поняття та основні завдання ДФС
3. Поняття та завдання податкової міліції

Відкрити Завантажень: 36

У цій презентації розглянуті такі питання:
1. Основні завдання Мін’юсту
2. Органи юстиції та їх повноваження

Відкрити Завантажень: 25
Наші партнери
Вінницький Національний технічний університет
Одеська Національна академія зв'язку
Офіційний сайт Департаменту поліції охорони
Національна Академія внутрішніх справ України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Тегі файлів