Семінар-нарада керівників апаратів кадрового забезпечення

21 липня поточного року на базі Вінницького вищого професійного училища за вказівкою Департаменту поліції охорони було проведено семінар-нараду з керівниками апаратів кадрового забезпечення та працівниками служби психологічного забезпечення всіх територіальних підрозділів поліції охорони.

Очолював і проводив семінар-нараду начальник Управління кадрового забезпечення Департаменту полковник поліції Ленський Віктор Анатолійович. Він довів до присутніх стратегічні та першочергові завдання, які визначені Департаментом для кадрової служби, належна реалізація яких дозволить якісно забезпечити виконання завдань, що постають перед територіальними підрозділами. Під час семінар-наради були проаналізовані також і статистичні показники роботи служби в цілому та окремих підрозділів зокрема, узагальнені тенденції та динаміка кадрового забезпечення, визначені ключові позиції щодо подальших зусиль у роботі з персоналом.

Семінар-нарада пройшла на конструктивній та глибоко професійній основі, оскільки Ленським В.А. та представниками кадрового апарату Департаменту надавалась організаційна, методична і практична допомога з належної організації роботи керівникам підрозділів по ходу заслуховування їх звітів про виконану роботу, також під час обговорення наявних у них проблем з напрямів службової діяльності та шляхів покращення роботи у подальшому. Відбувся обмін досвідом у вирішені схожих проблем, які виникають в роботі кадрових апаратів, що збагатив всіх учасників семінар-наради і за думкою її учасників не залишилось тих питань, які б не отримали свого обговорення, чи на які б не було отримано відповіді щодо шляхів їх вирішення.

Далі розпочалася урочиста частина, під час якої за зразкове виконання посадових обов’язків, особисту ініціативу і високий професіоналізм відомчими заохочувальними відзнаками було нагороджено ряд керівників кадрових апаратів територіальних підрозділів поліції охорони.

Також в ході проведення семінар-наради було організовано прийняття заліків зі службової підготовки з атестованими працівниками.

На думку організаторів та учасників семінар-наради основні її цілі та завдання були повністю досягнуті і реалізовані, як в організаційній, так і практичній площині, що дозволить своєчасно та в повній мірі реалізувати ті завдання, які поставило перед Департаментом поліції охорони сьогодення.