Проходження стажування та виробничої практики студентами

З 19 січня в рамках виробничої практики та стажування, учнівсько-студентська молодь І-го та ІІІ-го курсів технічного напрямку підготовки приступила до поглибленого вивчення систем та технічних засобів охоронного призначення, в процесі чого вони самостійно обслуговують апаратуру групового тракту місцевого телефонного зв’язку, здійснюють поточний ремонт і настроювання загально-станційного устаткування автоматичної місцевої телефонної станції, перевіряють устаткування на відповідність технічним умовам, електричним параметрам.

Знання, вміння, навички, набуті під час навчання в училищі, студенти використовують при розробці, виробництві, експлуатації і ремонті електронної апаратури і систем радіотехнічного призначення.